KIERTOTIETOISUUS

Fertility Awareness Based Methods eli suomeksi kiertotietoisuuteen tai hedelmällisyystietoisuuteen perustuvat menetelmät opettavat havainnoimaan tieteellisesti todistettuja biomarkkereita eli kehon merkkejä, jotka kertovat naiskehossa tapahtuvista hormonaalisista muutoksista. Osassa menetelmistä kartoitetaan vain kohdunkaulan limaa, mutta symptotermaaliset menetelmät lisäävät biomarkkereiksi myös kehon peruslämpötilan muutoksen ja tarvittaessa kohdunsuulla tapahtuvat muutokset. Kehon merkkejä kartoittamalla voidaan saadaa luotettavaa ja tarkkaa tietoa kuukautiskierron tapahtumista ja kierron hedelmällisestä ja hedelmättömästä ajasta.

Standardoidut kiertotietoisuuteen perustuvat menetelmät voivat huolellisesti opeteltuina ja oikein käytettyinä olla hyvin luotettavia ehkäisymenetelmiä. Kierron kartoittamisesta on hyötyä myös raskautta yrittäville, sillä oman kierron tunteminen auttaa ajoittamaan yhdynnän kierron hedelmälliseen aikaan. Raskautta suunnitteleville kiertotietoisuus antaa myös tärkeää tietoa omasta hedelmällisyydestä ja terveydentilasta ja kierron kartoittaminen voi myös auttaa selvittämään syitä hedelmättömyyden taustalla. Jos haluat tutustua Fertility Awareness / Natural Family Planning -menetelmistä tehtyyn tutkimukseen ja niiden tieteelliseen perustaan, olen koonnut listausta tutkimuksista ja kirjallisuudesta tänne.

Luonnollinen perhesuunnittelu eli Natural Family Planning (NFP) perustuu samojen kehon merkkien kartoittamiselle kuin kiertotietoisuuden menetelmät, mutta kouluttava taho on usein katolilaisiin arvoihin nojaava ja opetus saattaa siksi olla rajattu naimisissa oleville heteropareille ja esimerkiksi kondomin käyttöä, vaihtoehtoisia seksuaalisen kanssakäymisen muotoja tai raskauden keskeytystä ei ehkä pidetä hyväksyttyinä. Oma opetukseni on aina avointa kaikille, tuen kunkin oikeutta käyttää menetelmää itselleen sopivalla tavalla ja tuen kiertotietoisuuden opiskelua ja käyttöä myös muissa kuin perhesuunnittelun tarkoituksissa.

 

 

 

 

 

 


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close