Tarvitsemme kuukautiskiertoa muuhunkin kuin lisääntymiseen

Ylen julkaiseman kuukautisia koskevan artikkelin jälkeen on kuukautisten merkitys ja merkityksettömyys puhututtanut sosiaalisessa mediassa. Ylen artikkelissa esitetään, ettei kuukautisilla ole merkitystä terveydelle ja että lääkkeellisiä ehkäisyvalmisteita suositellaan nykyään käyttämään jatkuvasti ilman valmisteista pidettävän tauon aikana tulevaa “kuukautisvuotoa”. Huomionarvoista on, ettei Ylen artikkelissa itse asiassa puhuta lainkaan kuukautisista vaan nimenomaan lääkkeellisesti luotavan verisen välivuodon tarpeellisuudesta. Tämän pitäisi olla oikeasta kuukautiskierrosta ja -vuodosta irrallinen keskustelu.

Lääkkeellinen välivuoto ei ole kuukautiset, sillä kuukautiset seuraavat ovulaatiota, joka ehkäisylääkkeitä käytettäessä pääosin estyy. Kuukautiset ovat seuraus edellisen kuukautiskierron tapahtumasarjasta, johon kuuluvat estrogeenia erittävien munarakkuloiden kehitys, ovulaatio ja progesteronia ja estrogeenia erittävän keltarauhasen muodostuminen. Koska ehkäisyvalmisteet häiritsevät munasarjojen toimintaa ja estävät ovulaation ja siten keltarauhasen muodostumisen, ne häiritsevät niin estrogeenien, progesteronin kuin testosteroninkin tuotantoa sekä näiden keskinäistä tasapainoa. Koska hormonitoiminta ja koko keho on kokonaisuus, jossa yhtä osaa ei voi häiritä häiritsemättä kokonaisuutta, kuukautiskierron puuttuminen vaikuttaa paitsi koko endokrinologisen järjestelmän myös muun muassa immuunipuolustuksen, verenkierron, aineenvaihdunnan, aivojen ja luuston tasapainoon ja terveyteen. Ehkäisyvalmisteita käytettäessä voidaan lääkkeellisesti saada aikaan säännöllinen kuukautisvuotoa muistuttava välivuoto, joka luo illuusion kuukautiskierrosta. Koska lääkkeitä käyttäville harvemmin selitetään mitä ne kehossa itse asiassa tekevät, suurin osa puhuu välivuodosta kuukautisina ja kuvittelee lääkkeiden saavan aikaan säännöllisen kuukautiskierron estäen kuitenkin taianomaisesti raskaaksitulon. Todellisuudessa raskauden alkaminen estyy, koska kuukautiskierto loppuu. Koska hedelmällisyys ja kuukautiskierto ovat olennainen osa terveen kehon toimintoja, ei niitä voi ajaa alas ilman vaikutuksia koko keholle. Ehkäisyvalmisteiden sisältämät yhdisteet eivät ole biokemiallisesti vastaavia kuin kehon omat hormonit ja siksi niiden sisältämät erilaiset progestiinit eivät toimi yksi yhteen progesteronin eli keltarauhashormonin korvaajana.Yhdistettä voidaan kutsua progestiiniksi jos se tuottaa kohdun limakalvolla samanlaisia vaikutuksia kuin progesteroni. Eri progestiineilla voi muualla kehossa olla samankaltaisia vaikutuksia kuin progesteronilla tai sitten ei, mutta mikään progestiini ei toimi kehossa täysin samoin kuin progesteroni ja joskus niiden vaikutukset voivat olla itse asiassa täysin päinvastaisia. Suurimmaksi osaksi eri progestiinien vaikutukset muuhun kuin kohtuun eivät ole edes tiedossa.

Munasarjojen tuottamat hormonit säätelevät paljon muutakin kuin hedelmällisyyttä.

Ehkäisyvalmisteiden haitat kokonais- ja pitkäaikaisterveydelle syntyvät siis ensisijaisesti munasarjojen toiminnan ja ovulaation estymisestä. Toki niissä käytetyillä yhdisteillä itsessään voi kehossa olla monia vaikutuksia, joilla voi olla monenlaisia terveydellisiä seurauksia, mutta koska kuukautiskierto estyy joka tapauksessa on siltä kannalta yhdentekevää luodaanko lääkkeellinen välivuoto vai ei. Kohdun limakalvon säännöllisen paksuuntumisen sekä irtoamisen mahdollista merkitystä kokonaisterveydelle ei tosin tiedetä, voi olla että sekin on merkityksellistä ja välivuodon luominen on parempi vaihtoehto kuin kohdun limakalvon pitäminen staattisessa tilassa ehkäisylääkkeitä käytettäessä. Olennaisinta on kuitenkin ymmärtää, että oikea kuukautisvuoto on seurausta ovulaatiosta ja kuukautisten puuttuminen on merkki ovulaation puuttumisesta.

Kuukautisista puhuminen normaalia elämää haittaavana, muusta kehon toiminnasta irrallisena riesana, jonka voi huoletta lääkkeellisesti lopettaa heijastaa kulttuurisia käsityksiä naiskehosta synnynnäisesti viallisena. Jos hyväksymme ajatuksen siitä, että esimerkiksi kivuliaat kuukautiset tai muut kuukautiskiertoon liittyvät oireet ovat osa normaalia naiseutta, meiltä jää huomaamatta se, että aivan niinkuin kaikki muukin kipu, kuukautiskipu on merkki epätasapainosta, siitä että kaikki ei ole hyvin. Kuukautiskierron lopettaminen lääkkeellisesti piilottaa epätasapainotilasta tai sairaudesta kertovat oireet, mutta syitä niiden taustalla se ei hoida. Kuukautisten hyödyllisyydestä puhuttaessa olisi siis tärkeä ymmärtää se, ettei kyse ole niinkään itse kuukautisvuodosta vaan siitä, että tarvitsemme munasarjojen tuottamia hormoneja muuhunkin kuin lisääntymiseen: tutkimustiedon valossa tiedämme, että säännöllinen ovulaatio on erittäin merkityksellinen monille kehon toiminnoille ennen kaikkea estrogeenin ja progesteronin tasapainon vuoksi ja että tämän tasapainon häiriintymisellä voi olla vakavia ja pitkäkestoisia vaikutuksia kokonais- ja pitkäaikaisterveydelle. Ehkäisyvalmisteet vaikuttavat myös testosteronin tuotantoon ja toisaalta myös sen käytettävyyteen kehossa, millä on myös lukuisia vaikutuksia kehon normaaliin toimintaan. Ehkäisylääkkeet ovat olleet markkinoilla noin viisikymmentä vuotta, ne on otettu laajasti käyttöön ilman tietoa ja tutkimusta niiden pitkäaikaisvaikutuksista ja voidaankin sanoa meneillään olevan maailmanlaajuinen, valtavan mittaluokan ihmiskoe, jonka tuloksena alkaa pikkuhiljaa tippua tutkimuksia, joissa ehkäisyvalmisteet yhdistetään moniin terveysongelmiin masennuksesta seksuaalisiin toimintahäiriöihin ja rintasyövästä autoimmuunisairauksiin. Kuukautiskierto on olennainen osa naiskehon normaalia toimintaa, siksi kuukautiskierto voi toimia ikkunana kokonaisterveyteen ja siksi sen häiritseminen tai lopettaminen vaikuttaa koko kehon toimintaan.

Lähdekirjallisuus:

Susan Rako (2003). No More Periods? The Risks of Menstrual Suppression and Other Cutting-Edge Issues About Hormones and Women’s Health. Harmony.

Lisa Hendrickson-Jack (2019). The Fifth Vital Sign. Fertility Friday Publishing Inc.

Lieberman, Allan & Curtis, Luke. In Defense of Progesterone: A Review of the Literature. Alternative Therapies in Health and Medicine. 23 (6), October 2017.

Prior, Jerilynn C. Progesterone Within Ovulatory Cycles Needed for Cardiovascular Protection: An Evidence Based Hypothesis. Journal of Restorative Medicine, Volume 3, Numer 1, April 2014. 85-103(19)

Kalyan, Shirin & Prior, Jerilynn. Bone Changes and Fracture Related to Menstrual Cycles and Ovulation. Critical reviews in eukaryotic gene expression. 20, 2010 213-33.

Niethammer, B., Körner, C., Schmidmayr, M., Luppa, P. B., & Seifert-Klauss, V. R. Non-reproductive Effects of Anovulation: Bone Metabolism in the Luteal Phase of Premenopausal Women Differs between Ovulatory and Anovulatory Cycles. Geburtshilfe und Frauenheilkunde, 75(12), 2015. 1250–1257.

Li, Danni & L Hitchcock, Christine & Barr, Susan & Yu, Tricia & Prior, Jerilynn. Negative Spinal Bone Mineral Density Changes and Subclinical Ovulatory Disturbances–Prospective Data in Healthy Premenopausal Women With Regular Menstrual Cycles. Epidemiologic reviews. 36(1)·November 2013.

Sathi, P., Kalyan, S., Hitchcock, C.L., Pudek, M., & Prior, J.L.Progesterone therapy increases free thyroxine levels—data from a randomized placebo‐controlled 12‐week hot flush trial. Clinical Endocrinology Volume 79, Issue 2, August 2013. 282-287.

Shüssler, P., Kluge, M., Yassouridis, A., Dresler, M., Held, K., Zihl, J. &Steiger A. Progesterone reduces wakefulness in sleep EEG and has no effect on cognition in healthy postmenopausal women.Psychoneuroendocrinology Volume 33, Issue 8, September 2008, Pages 1124-1131.

Brinton, R. D., Thompson, R. F., Foy, M. R., Baudry, M., Wang, J., Finch, C. E., … Nilsen, J. Progesterone receptors: form and function in brain. Frontiers in neuroendocrinology, 29(2), 2008 313–339.

Katy Vincent and Irene Tracey. Hormones and Their Interaction with the Pain Experience. Reviews in Pain2008 2: 20.

Mohammed H, Russell I.A., Stark R, Rueda O.M., Hickey T.E., Tarulli G.A. et al. Progesterone receptor modulates ERalpha action in breast cancerNature2015, 523: 313-317.

Godbole, M., Tiwary, K., Badwe, R., Gupta, S., & Dutt, A. Progesterone suppresses the invasion and migration of breast cancer cells irrespective of their progesterone receptor status – a short report.Cellular oncology (Dordrecht),40(4), 2017, 411–417.

Davis, Susan R. & Jane Tran. Testosterone influences libido and welbeing in women. Trends in Endocrinology & Metabolism 2001, 12 (1): 33-37.

Baerwald, Angela Renee (2003). Human ovarian follicular dynamics during natural menstrual cycles and oral contraception cycles. https://ecommons.usask.ca/handle/10388/etd-07252008-083010  

Jerilynn Prior. Progesterone is NOT a Progestogen/Progestin— It’s Estrogen’s Unique Biological Partner. The Centre for Menstrual Cycle and Ovulation Research. Haettu 8.8.2019.

Godbole, M., Tiwary, K., Badwe, R., Gupta, S., & Dutt, A. Progesterone suppresses the invasion and migration of breast cancer cells irrespective of their progesterone receptor status – a short report.Cellular oncology (Dordrecht),40(4), 2017, 411–417.

Courtin A, Communal L, Vilasco M, Cimino D, Mourra N, de Bortoli M et al.: Glucocorticoid receptor activity discriminates between progesterone and medroxyprogesterone acetate effects in breast cells. Breast Cancer Res Treat 2012, 131: 49-63.

Prior JC: Progesterone or progestin as menopausal ovarian hormone therapy: recent physiology-based clinical evidence. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes 2015, 22: 495-501

Milsom I, Korver T. Ovulation incidence with oral contraceptives: a literature review. J Fam Plann Reprod Health Care.2008;34(4):237.

Stella D’Arpe et al. Ovarian function during hormonal contraception assessed by endocrine and sonographic markers: a systematic review. Reproductive BioMedicine Online (2016) 33, 436–448.

Y. Zimmerman et al. The effect of combined oral contraception on testosterone levels in healthy women: a systematic review and meta-analysis. Human Reproduction Update 2014 Jan; 20(1): 76–105.

Panzer, Claudia et al. Impact of oral contraceptives on sex hormone-binding globulin and androgen levels: a retrospective study in women with sexual dysfunction. The journal of sexual medicinevol. 3, no. 1 (January 2006), p. 104-113.

Cortés ME, Alfaro AA. The effects of hormonal contraceptives on glycemic regulation. Linacre Q. 2014;81(3):209–218.

Asare GA, Santa S, Ngala RA, Asiedu B, Afriyie D, Amoah AG. Effect of hormonal contraceptives on lipid profile and the risk indices for cardiovascular disease in a Ghanaian community. Int J Womens Health. 2014;6:597–603.

Qin Wang et al. Effects of hormonal contraception on systemic metabolism: cross-sectional and longitudinal evidence. International Journal of Epidemiology, 2016, 1445–1457.

Johannes Hertel et al. Evidence for Stress-like Alterations in the HPA-Axis in Women Taking Oral Contraceptives. Scientific Reports 7, Article number: 14111(2017).

Niklas Zethraeus et al. A first-choice combined oral contraceptive influences general well-being in healthy women: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Fertility and SterilityMay 2017, Volume 107, Issue 5, Pages 1238–1245. 

Charlotte Wessel  Skovlund, Lina Steinrud  Mørch, Lars Vedel  Kessing, Øjvind  Lidegaard,  MD (2016). Association of Hormonal Contraception With Depression. JAMA Psychiatry. Published online September 28, 2016.

Gregory ST et al. Hormonal Contraception, depression, and Academic Performance among females attending college in the United States. Psychiatry Research 2018 Dec;270:111-116. 

Pletzer, B. A., & Kerschbaum, H. H. (2014). 50 years of hormonal contraception-time to find out, what it does to our brain. Frontiers in neuroscience8, 256

William V. Williams. Hormonal contraception and the development of autoimmunity: A review of the literature. Linacre Qarterly2017 Aug; 84(3): 275–295. 

Hala Lotfy Fayed et al (2017). Rheumatoid arthritis activity and severity in relation to commonly used contraceptive methods in a cohort of Egyptian female patients. International Journal of Clinical Rheumatology2017, 12(6), 168-182.

Fichorova RN, et al. (2015). The contribution of cervicovaginal infections to the immunomodulatory effects of hormonal contraception. mBio6(5):e00221-15. 

Brinton LA, Daling JR, Liff JM, Schoenberg JB, Malone KE, Stanford JL, et al.(1995). Oral Contraceptives And Breast Cancer Risk Among Younger Women.  J Natl Cancer Inst1995;87:827-35..

Jennifer M. Gierisch et al. (2013). Oral Contraceptive Use and Risk of Breast, Cervical, Colorectal, and Endometrial Cancers: A Systematic Review.  Cancer Epidemiol Biomarkers Prev; 22(11); 1931–43.