Ovatko luonnollisen ehkäisyn menetelmät luotettavia?

Jos luonnollisen ehkäisyn menetelmistä Suomessa puhutaan, niin yleensä on kyseessä vain maininta siitä, miten luonnollinen ehkäisy “ei toimi”. Kun kuulet seuraavan kerran tämän väittämän niin ole hyvä ja kysy, mistä luonnollisen ehkäisyn menetelmästä puhutaan. Sellaista menetelmää kuin “luonnollinen ehkäisy” ei nimittäin ole olemassa, aivan niin kuin ei ole olemassa “keinotekoinen ehkäisy” -menetelmääkään. Sen sijaan on olemassa kokoelma luonnollisen ehkäisyn menetelmiä, joiden luotettavuus vaihtelee aivan niin kuin on olemassa kokoelma keinotekoisen ehkäisyn menetelmiä, joiden luotettavuus myös vaihtelee. Luonnollisen ehkäisyn menetelmiin kuuluvat modernit kiertotietoisuuteen perustuvat menetelmät, joista moni on luotettavuudessaan vertailukelpoinen esimerkiksi ehkäisylääkkeiden eli hormonaalisen ehkäisyn kanssa. Kun ehkäisymenetelmiä vertaillaan keskenään, on tärkeä ottaa huomioon ero täydellisen käytön (menetelmä ymmärretään oikein ja sitä käytetään täysin ohjeiden mukaisesti) ja tyypillisen käytön (menetelmää ei välttämättä ole ymmärretty oikein tai sitä saatetaan käyttää väärin joko tarkoituksella tai vahingossa) välillä ja pitää huoli, ettei esimerkiksi vertaile jonkin menetelmän täydellistä käyttöä toisen menetelmän tyypilliseen käyttöön.

Luonnollisen ehkäisyn menetelmiksi luetaan kiertotietoisuuteen perustuvat menetelmät, rytmi- tai kalenterimenetelmä, ehkäisysovellukset- ja tietokoneet, laktationaalinen amenorrea -menetelmä (LAM) ja keskeytetty yhdyntä. Kiertotietoisuuteen perustuvia menetelmiä ovat symptotermaaliset menetelmät kuten Justisse ja Sensiplan, kohdunkaulan liman kartoittamiseen perustuvat menetelmät kuten Billings ja Creighton, symptohormonaaliset menetelmät kuten Marquette ja yksinkertainen kohdunkaulan liman havainnoimiseen perustuva Two Day -menetelmä. Myös Standard Days Method -niminen menetelmä, joka tunnetaan myös nimellä Cycle Beads luetaan moderneihin kiertotietoisuuteen perustuviin menetelmiin, mutta itse katson tämän virheelliseksi jaotteluksi, koska SDM/Cycle Beads on itse asiassa rytmimenetelmän variaatio. Luonnollisen ehkäisyn menetelmistä luotettavimpia ovat symptotermaaliset kiertotietoisuuteen perustuvat menetelmät, jotka ovat täydellisellä käytöllä 99,4-99,6% ja tyypillisellä käytöllä 97,8-98,4% luotettavia. Suhteellisesti vähiten luotettava luonnollisen ehkäisyn menetelmä on keskeytetty yhdyntä, joka on täydellisellä käytöllä 96% ja tyypillisellä käytöllä 82% luotettava (tosin tutkimus keskeytetyn yhdynnän osalta on puutteellista). Muiden luonnollisen ehkäisyn menetelmien luotettavuudesta löydät tietoa oheisesta taulukosta.

Luonnollisen ehkäisyn menetelmien luotettavuuksia Pearlin indeksinä ilmoitettuna. Luku kertoo siis kuinka monen sadasta käyttäjästä voidaan olettaa tulevan raskaaksi vuoden kuluessa. 

Keinotekoisen ehkäisyn menetelmiä ovat hormonivalmisteet kuten ehkäisypillerit, -kapseli, -ruiske ja -kierukka, kuparikierukka, estemenetelmät kuten kondomi, pessaari ja ehkäisysieni, spermisidit ja sterilisaatio. Näistä menetelmistä luotettavin on miehen sterilisaation eli vasektomia, joka on täydellisellä käytöllä 99.9% ja tyypillisellä 99,85,% luotettava menetelmä ehkäistä raskautta kun taas vähiten luotettavin on pelkän sperimisidin käyttö: 82% täydellisellä ja 72% tyypillisellä käytöllä. Yleisimpien keinotekoisen ehkäisyn menetelmien luotettavuudesta löydät tietoa oheisesta taulukosta. Tiesitkö esimerkiksi, että ehkäisypillerien luotettavuus tyypillisellä käytöllä on 93% ja kondomin 87% eli moni luonnollisen ehkäisyn menetelmä on tyypillisellä käytöllä näitä yleisiä ehkäisymenetelmiä luotettavampi?

Keinotekoisten ehkäisymenetelmien luotettavuuksia Pearlin indeksinä ilmoitettuna ja verrattuna symptotermaalisiin kiertotietoisuusmenetelmiin.

Luonnollinen ehkäisy ei toimi” on yhtä järjetön väite kuin “Keinotekoinen ehkäisy toimii”, sillä ehkäisymenetelmän luotettavuus ei riipu siitä kumpaan kategoriaan se kuuluu. Jos siis haluat asiantuntevasti keskustella ehkäisymenetelmien luotettavuudesta, suosittelen ensin tutustumaan eri menetelmistä tehtyyn tutkimukseen ja kirjallisuuteen. Tätä suosittelen erityisesti terveydenhuollon ammattilaisille, jotka keskustelevat asiakkaidensa kanssa näiden ehkäisyvaihtoehdoista: olisi korkea aika saada modernit luonnollisen ehkäisyn menetelmät osaksi ehkäisyneuvontaa. Ainoastaan tuntemalla kaikki vaihtoehdot voimme tehdä todellisia tietoon perustuvia päätöksiä.


Lähteet:

Frank-Hermann P, Heil J, Gnoth C, Toledo E, Baur S, Pyper C, Jenetzky E, Strowitzki T and Freundl G. The effectiveness of a fertility awareness based method to avoid pregnancy in relation to a couple’s sexual behaviour during the fertile time: a prospective longitudinal study. Oxford Journals: Medicine & Health Human Reproduction 22(5), 1310-1319. 2007.

Frank Herrmann P, Freundl G, Gnoth C, et al. Natural Family Planning with and without barrier method use in the fertile phase: efficacy in relation to sexual behavior: a German prospective long-term study.Advances in Contraception 13:179-189, 1997.

Fehring RJ, Schneider M, Raviele K. Efficacy of cervical mucus observations plus electronic hormonal fertility monitoring as a method of natural family planning. J Obstet Gynecol Neonat Nurs 36:152-160, 2007.

Hilgers TW and Stanford JB. The Use-Effectiveness to Avoid Pregnancy of the Creighton Model NaProEducation Technology: A Meta-Analysis of Prospective Trials.Journal of Reproductive Medicine 43:495-502, June 1998.

Indian Council on Medical Research Task Force on Family Plarming. (1996). Field trial of the Billings ovulation method.Contraception 53, 69-74.

Labbok MH, Hight-Laukaran V, Peterson AE, et al. Multicenter study of the Lactational Amenorrhea Method (LAM): I. Efficacy, duration, and implications for clinical application.Contraception 1997; 55: 327–336.

Arevalo M, Jennings V, Nikula M, et al. Efficacy of the new TwoDay Method of family planning. Fertility and Sterility 2004; 82: 885–892.

Arevalo M, Jennings V, Sinai I.Efficacy of a new method of family planning: the Standard Days Method.Contraception 65 (2002) 333–338

Jones RK, Fennell J, Higgins JA and Blanchard K. Better than nothing or savvy risk-reduction practice? The importance of withdrawal.Contraception 79 (2009) 407–410.

Hatcher RA, Nelson Al, Trussel J, Cwiak C, Cason P, Policar MS, Edelman A, Aiken ARA, Marrazzo J,Kowal D, (toim). Contraceptive Technology. 21st edition. New York, NY: Ayer Company Publishers, Inc. 2018.